طلبه گرامی، کدملی/کد اتباع و کلمه عبور شبکه کوثرنت خود را وارد نمایید. در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده اید به شبکه کوثرنت مراجعه نموده و آن را بازیابی کنید.

https://kowsarnet.whc.ir

استاد گرامی، کدملی و کلمه عبور پرتال اساتید خود را وارد نمایید. در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده اید به پرتال اساتید مراجعه نموده و آن را بازیابی کنید.

https://ostad.whc.ir

همکار گرامی، کدملی و کلمه عبور پرتال وصال خود را وارد نمایید. در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده اید به پرتال وصال مراجعه نموده و آن را بازیابی کنید. دقت کنید که پرتال وصال فقط از طریق شبکه حوزه در دسترس می باشد.

http://portal.whc.ir

سامانه مَدرَس در ایام کرونا به ارایه دروس و کلاس های طلاب به صورت برخط می پردازد.
در این سامانه اساتید و طلاب به تعامل می پردازند و همکاران مدارس نیز به مدیریت امور آموزشی می پردازند.